فیلتر کربن هوا و خنثی سازی محیط


 

فیلتر کربن هوا و خنثی سازی محیط یکی از مسائلی می باشد که بسیار اساسی است 

عناصر و ترکیبات موجود در کربن فعال از
طریق تطابق دهی با الگوهاي استاندارد شناسایی می گردند . نکته جالب توجه، وجود اکسیدهاي فلزي
آلومینیوم، منیزیوم و منگنز در کنار اکسیدهاي معدنی نظیر تیتانیوم و سیلیس در ساختار کربن فعال است .
وجود این ترکیبات که خاصیت جذبی اثبات شده اي دارند[ 17 ]، می تواند ب ه عنوان یکی از عوامل افزایش
ظرفیت جذب کربن فعال پایه گردو به شمار رود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ دو شنبه 28 خرداد 1397 ] [ 1:49 ] [ liafilter ] [ بازديد : 4 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربنی در ابعاد سفارشی


برای خرید انواع فیلتر کربنی در ابعاد سفارشی ئ=و مشخصات استاندارد اروپایی می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

50 را می توان به نوسان هاي ارتعاشی cm- با توجه به شکل 1، وجود پیک گسترده در طول موج 1
2922 به دلیل حضور cm- نسبت داد. دلیل وجود نوارهاي ضعیف در محدوده 2860 تا 1 ν(O-H) گروه هاي
1700 را cm- و آلیفاتیکی است. پیک ها ي موجود در منطقه 1380 تا 1 (COOH) گروه هاي کربوکسیلیکی
و همچنین وجود گروه هاي کربونیل و حلقه هاي آروماتیک (C=O) می توان به پیوندهاي کربوکسیلیکی
880 نشانگر پیوندهاي متنوعی cm- مرتبط دانست. در نهایت نوار باریک شناسایی شده در طول موج 1
می تواند باشد ولی با توجه به ترکیبات تشکیل دهنده پوست گردو احتمالا نشان دهنده وجود پیوندهاي
.[ کربوکسیلیکی ارتعاشی در ساختار لاکتون ها، اپوکسیدها و اترها است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ دو شنبه 28 خرداد 1397 ] [ 1:46 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
قیمت فروش فیلتر نمدی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش فیلتر نمدی در تراکم های مختلف از محصولات شرکت لیافیلتر استفاده نمایید.

کربن تولیدي از پوست
گردو علی رغم داشتن شاخص هاي جذبی عالی، از نظر مقاومت مکانیکی اندکی کاستی دارد . این نقص را
می توان با مخلوط کردن با مواد اولیه داراي سختی بالا مانند هسته هلو بهبود بخشید . اخیرا با استفاده از
تکنیک مذکور کربن فعالی در این شرکت تولید شده که سختی آن بالاي 95 است. دانسیته کربن تولیدي
نیز متاثر از جنس ماده اولیه بوده و عدد پایینی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ دو شنبه 28 خرداد 1397 ] [ 1:43 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
فروش فیلتر رولی نمدی در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش فیلتر رولی نمدی در کشور می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

انواع روش هاي
حذف فلزات سنگين شامل رسوب دهي شيميايي، تبادل يوني،
استخراج با حلال، اولترافيلتراسيون، اسمز معكوس،
نانو فيلتراسيون و روش جذب سطحي ميباشد كه خود روش
جذب سطحي با مواد گوناگوني صورت مي گيرد كه مهم ترين
آنها شامل كربن فعال، اكسيد فلزات، نانو لوله هاي كربني و
 بيو جاذبها ميباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ یک شنبه 27 خرداد 1397 ] [ 1:59 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
صفحات وب