فروش کربن پارچه ای و گرانولی


 

جهت اطلاع از قیمت و نحوه فروش کربن پارچه ای و گرانولی با شرکت لیا فیلتر در تماس باشید.

تهيه كربن فعال به روش شيميايي ۱۰ گرم خاك اره كه قبلا ً در  دماي ۱۰۰ درجه سانتيگراد خشک شده بود وزن نموده با ۱۰۰ ميلي ليتر محلول شيميايي ( كلريد روي ۸۰ درجه سانتيگراد حرارت داده شد تا يك خمير قهوه ای رنگی تشكيل شد . سپس خمير - يا فسفريك اسيد ) مخلوط نموده و در دماي ۹۰ حاصل در داخل كوره الكتريكي به مدت ۳۰ دقيقه در دماي ۵۰۰ درجه سانتيگراد حرارت داده شد . پس از سرد شدن تدريجي، كربن حاصل با محلول رقيق اسيدكلريدريک ( در مورد كلريد روي ) يا با سديم هيدروكسيد ( در مورد فسفريک اسيد ) شستشو داده شد . شستشو تا خارج ساختن كامل كلريدروی و اسيد ادامه مي يافت . پس از آب كشي با آب مقطر، كربن فعال بدست آمده در دمای ۱۰۰ درجه سانتيگراد خشك و سپس آسياب شد تا بصورت پودركاملا يكنواخت درآيد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید.

fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

[ دو شنبه 2 اسفند 1395 ] [ 1:18 ] [ liafilter ] [ بازديد : 3 ] [ نظرات () ]
تولید فیلتر پلی استر دو لایه


 

شرکت لیا فیلتر اقدام به تولید فیلتر پلی استر دو لایه ساپورت دار را کرده است.

عوامل متعددی در ميزان نفوذ پذيری هوا از منسوجات ترموباند موثر است که از اين ميان می توان يکنواختی ، ظرافت الياف نحوه آرايش الياف در لايه ، چگونگی درگيری الياف با يکديگر و تعداد نقاط اتصا ل را نام برد.نتايج مندرج  حاکی از آن است که لايه های که الياف آنها سه رتبه کارد شده اند دارای نفوذ پذيری بهتری نسبت به لايه های دو مرتبه کارد شده هستند که اين به دليل توزيع يکنواخت تر الياف در سط ح لايه ، آرايش يافتگی بهتر و کوتاه شدن طول الياف در اثر درگيری با المانهای ماشين کاردينگ که موجب کوتاه شدن طول الياف خواهد شد مي باشد .

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید.

fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

[ دو شنبه 2 اسفند 1395 ] [ 1:10 ] [ liafilter ] [ بازديد : 4 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر نبافته نمدی


 

برای اطلاع از قیمت خرید انواع فیلترهای  نبافته نمدی در تراکم های مختلف با شرکت لیا فیلتر در تماس باشید.

نفوذ پذيری هوا از منسوجات عبارت است از ،حجم هوا بر حسب سانتيمترمکعب که از يک سانتيمتر مربع منسوج در ثانيه و فشار يک سانتيمتر آب عبور نمايد. همچنين مقاومت هوا يعنی زمان بر حسب ثانيه که مورد نياز است تا يک سانتيمتر مکعب هوا از داخل يک س انتيمتر آب عبور نمايد و با در نظر گرفتن رابطه ۱ ميزان نفوذ پذيری لايه ها قابل محاسبه مي باشد. 

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید.

fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

[ دو شنبه 2 اسفند 1395 ] [ 1:5 ] [ liafilter ] [ بازديد : 4 ] [ نظرات () ]
فروش کربن و فیلتر کربن فعال صنعتی


 

جهت اطلاع از قیمت فروش کربن و فیلتر کربن فعال صنعتی برای مصارف مختلف جهت جذب بو با ما تماس بگیرید.

در روش گازی، اكسايش كربن توسط گازهاي تماس داده شده كه به عنوان اكسيدانهاي ملايم عمل مي كنند انجام مي گيرد و مقداري از كربن، خورده شده و از طرفی چون دماي واكنش بالاست هيدروكربن های سنگين و يا ساير تركيباتي كه در طی فرايند كربنيزاسيون تشكيل شده و خلل و فرجهای كربن را پر كرده اند بصورت فرار درآمده و همراه با گازهای ورودی جاروب می شوند . در نتيجه  سطح تماس آن بطور قابل ملاحظه ای افزايش می يابد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید

fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

[ یک شنبه 1 اسفند 1395 ] [ 1:56 ] [ liafilter ] [ بازديد : 4 ] [ نظرات () ]
صفحات وب