مصارف و کاربرد فیلتر کربن اکتیو


برای آشنایی با مصارف و کاربرد فیلتر کربن اکتیو،ایم مطالب را دنبال نمایید.تصفیه شربت شکر، مایعات الکل از روغن fusel شود. کاهش فجایع زیست محیطی و فن آوری. در طب - تصفیه خون (hemosorbtion) و دیگر مایعات بیولوژیک؛ جاذب برای enterosorption و عملی درمان (باند زخم یا سوختگی) تصفیه از ناخالصی های مکانیکی، ناخالصی های آلی به خصوص سمی - مایکوتوکسین، مواد سرطان زا، کلر آلی (دیوکسین، بی فنیل های، C / A و آفت کش ها است.)، نیترات، نیتریت، کلر آزاد و ترکیبات گوگرد، فلزات سنگین، روغن های معدنی

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ چهار شنبه 2 خرداد 1397 ] [ 4:28 ] [ liafilter ] [ بازديد : 4 ] [ نظرات () ]
شرکت تولیدی فیلتر کربن اکتیو


برای کسب اطلاعات بیشتر از انواع فیلتر های شرکت تولیدی  لیا فیلتر که در زیمنه انواع فیلترهای صنعتی از جمله فیلتر کربن اکتیو به صورت پارچه ای و صفحه ای و استوانه ای فعالیت دار می توانید با ما در تماس باشید.

در سالهاي اخيرضايعات کشاورزي به عنوان يکي از منابع غني
تأمين جاذبهاي ارزان قيمت، به منظور حذف فلزات سنگين از
پساب مورد توجه قرار گرفته است [ ۱۰ ]. خاک اره يکي از
ارزان ترين و فراوان ترين جاذبها است که توانايي جذب فلزات
سنگين از آب و پساب را دارد. کاتيون هاي فلزي به گروههاي
(OH ) و هيدروکسيل (COOH ) عاملي خاک اره مانند کربوکسيل
آزاد مي گردد [ ۱۱ ]. پوسته فندق ٢ و بادام ٣ داراي H+ مي چسبند و
گروههاي قطبي آلدهيد، کتون (ترکيبي مرکب از الکل و استون)،
اسيد، تانن، ليگنين و ديگر ترکيبات فنوليک است که اين گروهها در
اين جاذبها مي توانند رد و بدل کننده کاتيون ها باشند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 ] [ 22:27 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن اکتیو گرانولی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کربن اکتیو گرانولی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده کنید.

اندازه گیري درصد رطوبت
مقدار مشخصی کربن فعال را به ASTM D- براي اندازه گیري رطوبت بر اساس دستورالعمل استاندارد 2867
طور دقیق وزن کرده و در ظرفی با وزن مشخص می ریزیم. سپس نمونه را به مدت 3 ساعت در دماي 120
درجه سانتی گراد درون آون قرار می دهیم. 

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:16 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر کفی پلیتد کربنی و ساده


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کفی پلیتد کربنی و ساده می توانید با دادن اباد فیلتر خود از قیمت تکی و تیراژی محصولات شرکت با اطلاع شوید

در هنگام کاربرد ازن و کربن فعال به صورت متوالی
)جدول 2( کاهش قابل توجه در کل کربن آلی و سمیت
صورت گرفته و همان طور که مشاهده می شود برای کاهش
مقدار معینی از کربن آلی کل و سمیت در هنگام استفاده
از ازن و کربن فعال به صورت متوالی نیازمند به غلظت ازن
و کربن فعال کمتری نسبت به استفاده از آن ها به صورت
و همکاران نشان داد که Giusti منفرد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کفی پلیتد ,
[ جمعه 21 ارديبهشت 1397 ] [ 23:7 ] [ liafilter ] [ بازديد : 2 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن اکتیو سفارشی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت  فیلتر کربن اکتیو سفارشی در کشور از محصولات با کیفیت شرکت خرید نمایید.

ازآنجایی که کربن فعال پودری جاذب بسیار مناسبی
برای ترکیبات آلی است، در بیشتر تصفیه خانه های دنیا
به صورت مقطعی و دائمی برای کنترل طعم و بو و مواد
آلی از آن استفاده می شود. اخیراً در مطالعات مختلف
درزمینه تصفیه آب ها و پساب های آلوده، استفاده از ازن
قبل از کربن فعال مشاهده می گردد که نمونه آن مطالعه
و همکاران بوده که نتایج آن نشان داد، وقتی ازن Hedtke
قبل از کربن فعال مورداستفاده قرار گیرد، میزان جذب
مواد آلی توسط کربن فعال افزایش قابل توجهی پیدا
می کند و همچنین کلر موردنیاز برای گندزدایی آب هم
کاهش یافته و درنتیجه امکان تشکیل ترکیب های جانبی
.) کلرزنی هم کمتر می شود )

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ یک شنبه 16 ارديبهشت 1397 ] [ 23:49 ] [ liafilter ] [ بازديد : 7 ] [ نظرات () ]
فروش فیلتر سفارشی کربن اکتیو


برای سفارش و فروش فیلترهای کربن اکتیو از طریق همین صفحه اقدام نمایید.

کربن فعال (ذغال فعال) چیست؟ زغال فعال (فعال)، جذب کربن صنعتی است. کربن فعال دارای شاخص های کیفیت نرمال است. استانداردها یا شرایط فنی تولید، ظرفیت جذب، منطقه خاصی از منافذ کربن فعال، اندازه ذرات و تعدادی از شاخص های دیگر را تعیین می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ دو شنبه 10 ارديبهشت 1397 ] [ 2:56 ] [ liafilter ] [ بازديد : 9 ] [ نظرات () ]
ساخت فیلتر کربن ذغالی گیاهی


با توجه به نیاز روز افزون به فیلتر کربن ذغالی پایه گیاهی که بهترین میزان جذب را دارد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

در فرآیند کربونیزاسیون(یا گرماکافت) اجزاي غیرکربنی از قبیل هیدروژن، اکسیژن و مواد فرار به صورت گاز
از مواد اولیه خارج می شوند وکربن هاي آزاد نیز به صورت گروه ها ي منظم بلورهاي گرافیت را تشکیل
می دهند. به دلیل وجود منافذ در بین بلورها، ساختار آن ها به صورت ن امنظم است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

 

برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ چهار شنبه 16 اسفند 1396 ] [ 21:40 ] [ liafilter ] [ بازديد : 52 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن اکتیو صنعتی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و نحوه سفارش کذاری و خرید فیلتر کربن اکتیو صنعتی در ابعاد مختلف مناسب با فضای شما از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

یکی از عوامل موثر بر ویژگی هاي جذبی نهایی کربن فعال، ماده اولیه آن است . هر ماده ارزانی که داراي
درصد بالاي کربن و مقدار کمی مواد معدنی و فرار باشد می تواند به عنوان ماده خام جهت تولید کربن فعال
به کار رود

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ چهار شنبه 16 اسفند 1396 ] [ 21:29 ] [ liafilter ] [ بازديد : 35 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر کربن اکتیو ذغالی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و نحوه سفارش گذاری و در نهایت خرید فیلتر کربن اکتیو ذغالی برای مصارف گلخانه ، اتاق رشد ، آزمایشگاه ها و منازل می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

کروم یکی از شایعترین آلایندههایی است که به دلیل خاصیت تجمعپذیری در بافتهای بدن انسان و تواناایی ایجااد
خطرات بهداشتی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه مغناطیسی کردن کربن فعاال پاودری باه
از محیطهاای آبای Cr (VI) وسیله نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و استفاده از آن به عنوان جاذب در حذف کروم شش ظرفتی
است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ چهار شنبه 9 اسفند 1396 ] [ 11:26 ] [ liafilter ] [ بازديد : 52 ] [ نظرات () ]
بازار فروش فیلتر کربن هودی


با توجه به نیاز بازار از انواع فیلترهای کربن هودی که دارای بهترین کیفیت هستند می توانید بهترین استفاده را بنمایید.

توضیحات
فیلتر استاندارد، شامل مجموعه ای از فیلترهای تهویه مطبوع خانگی است. به طور فعال، تصفیه هوا در خانه را ترویج می کند، با این حال، برای تخریب بو، ترکیبات شیمیایی مضر، تاخیر ذرات گرد و موی حیوانات، حضور آن در هوا می تواند واکنش های آلرژیک را ایجاد کند، کارشناسان شرکت علاوه بر این، با استفاده از یک فیلتر نانو ذرات حاوی نانو ذرات زغال سنگ توصیه می کنند. می توانید از انواع فیلترهای صنعتی برای بهبود محیط خانه خود استفاده نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ یک شنبه 29 بهمن 1396 ] [ 10:35 ] [ liafilter ] [ بازديد : 48 ] [ نظرات () ]
صفحات وب