قیمت فیلتر هپا استوانه ای و صفحه ای


جهت خرید و اطلاع از قیمت فیلتر هپا استوانه ای و صفحه ای در ابعاد مشخص و استاندارد و همچنین سارشی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

اصطلاح "HEPA واقعی" یک بازاریابی نامناسب است
مدت، اصطلاح. صنایع مختلف و موسسات متفاوت هستند
مشخصات مربوط به نحوه تعریف HEPA. مثلا
استاندارد اروپا EN1822-1 یک فیلتر HEPA را به عنوان تعریف می کند
اعم از 85٪ تا 99.995٪ در برابر 0.3 میکرون کار می کند
چالش استاندارد تصویب شده توسط هواپیما تجاری
تولید کنندگان و بسیاری از صنایع دیگر MIL-STD-282 است
روش 102.9.1 که به فیلتر نیاز دارد تا 99.97٪
از ذرات 0.3 میکرون.

[ جمعه 4 خرداد 1397 ] [ 17:11 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر کیسه ای کارخانه چوب


برای کسب اطلعات بیشتر از قیمت فیلتر کیسه ای کارخانه چوب می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده کنید

البته الیاف طبیعی در کنار این مزایا، معایبی نیز دارند.
ماهیت آب دوست و چسبندگی ضعیف بین سطحی لیف-ماتریس،
جذب رطوبت، ناهمگونی در خواص و پايداري گرمايي كم از
جمله مه مترین مشکلات استفاده از این الیاف در کامپوزی تهای
پلیمری است  همچنین، خواص فیزیکی و ترکیبات
شیمیایی قسمت های مختلف یک گیاه می تواند در اثر شرایط رشد
آ بوهوا و مقدار بارش در الیاف گیاهی(، دارای نایکنواختی و
پراکندگی زیاد باشد  اصلاح سطحی الیاف طبیعی به کمک
روش های فیزیکی یا شیمیایی در بهبود چسبندگی بی نسطحی
لیف-ماتریس مؤثر است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

 

[ یک شنبه 30 ارديبهشت 1397 ] [ 1:49 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
قیمت خرید فیلتر کربن در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر کربن در کشور از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

تست تعیین سختی
مقاومت مکانیکی کربن فعال با تعیین درصد ساییدگی مرطوب نمونه ها تعیین گردید . در این آزمایش از
10 استفاده می شود. ابتدا یک گرم از نمونه در مجاورت 100 - نمونه هاي کربنی با اندازه مش استاندارد 30
0 مولار اسید استیک) قرار می گیرد و به مدت / 0 مولار استات سدیم و 03 / میلی لیتر محلول بافر استات ( 07
یک شبانه روز در دماي محیط با سرعت 500 دور بر دقیقه هم زده می شود. پس از این زمان نمونه ها بر
روي الک استاندارد با مش 50 قرار گرفته و با 250 میلی لیتر آب دوبار تقطیر شسته می شوند .کربن باقی
100 خشک می گردد. درصد ساییدگی از رابطه 1 محاسبه ˚C مانده بر روي الک به مدت 2 ساعت در دماي
می شود:
Atribution % = (1)

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:12 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
قیمت خرید فیلتر استوانه کربنی


برای کسب اطلاات از قیمت خرید فیلتر استوانه کربنی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

افزایش غلظت کربن فعال باعث کاهش
سمیت و کل کربن آلی نمونه ها شده است )نمودار
شماره 2( و برخلاف فرآیند ازن زنی، مشاهده
می شود که با افزایش میزان کربن فعال، کاهش
کل کربن آلی به صورت ادامه دار می باشد. جذب
هیدروکربن ها توسط کربن فعال با غلظت بالاتر
کربن فعال بیشتر بوده که امری قابل پیش بینی
می باشد و باعث کاهش سمیت و محتوی کل
کربن آلی نمونه ها به طور محسوسی شده است. )به
علت حذف کربن فعال اشباع شده با فیلتر از
نمونه(.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ جمعه 21 ارديبهشت 1397 ] [ 23:0 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر کربن گرانولی و پودری


برای خرید و کسب قیمت فیلتر کربن گرانولی و پودری از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

فعال سازي
در عملیات فعال سازي مواد کربونیزه شده در دماي 800 تا 1000 درجه سانتیگراد با حضور عوامل اکسنده
بخار آب و دي اکسید کربن در واکنش هاي زیر شرکت می کنند:
C + CO2 → 2CO
C + H2O → CO + H2
CO + H2O → CO2 + H2
این واکنش ها با مصرف مقداري از کربن موجود و همچنین خارج نمودن مواد قیري شکل باقی مانده از
مرحله گرماکافت، باعث باز شدن، گسترش بهتر و اتصال داخلی حفرات کربن می شوند و در نتیجه مساحت
داخلی منافذ به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

برچسب ها: کربن گرانولی ,
[ شنبه 15 ارديبهشت 1397 ] [ 1:4 ] [ liafilter ] [ بازديد : 5 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر های هپا صفحه ای


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر های هپا صفحه ای از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

یک آزمایش نشت در محل است. آزمایش نشت در محل انجام می شود پس از فیلتر در نصب شده است
تأسیسات هسته ای وزارت دفاع آمریکا برای اطمینان از عملکرد سیستم تهویه محصور. نشت در محل
تست و بازرسی بصری فیلترهای HEPA در ابتدا پس از نصب برای تشخیص دور زدن و انجام می شود
آسیب به فیلترها و به طور دوره ای برای ایجاد وضعیت فعلی یک سیستم تمیز کردن هوای هسته ای و آن
اجزاء. اهداف خاص تست فیلتر در محل (1) برای تست عملکرد کلی به
فیلترها در یک بانک فیلتر، (2) برای ارزیابی اثر مهر و موم بین واشر فیلتر و فیلتر
مسکن، (3) برای ارزیابی نشتی محفظه فیلتر، و (4) برای تعیین اینکه آیا دور زدن وجود دارد
اطراف مسکن فیلتر. هر بار تعمیرات انجام می شود، سیستم به طور کلی باید تا آن آزمایش شود
مطابق معیارهای تعیین شده برای نشتگی. آزمایش نشت در محل استفاده از یک اسپری پراکنده (0.7
قطر متوسط ​​میکرون) و راندمان سیستم را تعیین می کند که در آن اجزای سیستم (به عنوان مثال، واشر،
قاب، مسکن، و غیره) به چالش کشیده می شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ چهار شنبه 12 ارديبهشت 1397 ] [ 16:46 ] [ liafilter ] [ بازديد : 12 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر از نوع کربنی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر از نوع کربنی در ابعاد سفارشی از محصولات با کیفیت شرکت خرید نمایید.

با توجه به مقاومت کم
هیدرودینامیکی این نوع از کربن ها، آن ها را می تو ان به عنوان
پارچه هاي نازك در حل مشکل جریان شدید گازها استفاده کر د که
ها و ACF براي کنترل آلودگی گازها بسیار مفید است [ 2]. توسعه
وابسته است به (CF) پارچه هاي کربنی فعال بسیار به الیاف کربنی 2
ها استفاده می شود با مواد ACF همین دلیل موادي که در تهیه
ها یکسان می باشد. در سال 1966 میلادي اولین CF تشکیل دهنده
ها، پارچه هاي ویسکوز بودند  CF و ACF مواد متشکله

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

 

 

برچسب ها: فیلتر کربنی , ,
[ سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 ] [ 7:11 ] [ liafilter ] [ بازديد : 4 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر از نوع گرانولی


برای کسب اطلاعات بشتر از قیمت فیلتر از نوع گرانولی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

نفت خام یک ترکیب بسیار پیچیده می باشد که حاوی هزاران هیدروکربن با ساختار متفاوت است.
بسیاری از ترکیبات موجود در نفت خام در صورت ورود به آب آشامیدنی می تواند اثرات مضری روی سلامتی
انسان داشته باشد.
روش بررسی: در این مطالعه اثر ازن زنی و کربن فعال پودری به صورت مجزا و توأم جهت کاهش میزان سمیت
نفت خام در آب و جهت آزمون سمیت از غلظت های مختلف قسمت محلول نفت خام و لارو ماهی قزل آلای
رنگین کمان استفاده شد. قبل و بعد از مراحل ازن زنی و کربن فعال پودری آزمون سمیت و آزمایش کربن آلی
کل روی نمونه ها انجام و نتایج آن ها مقایسه گردید.
1 تا 4 برابر گردید، / یافته ها: ازن زنی با غلظتهای 1 تا 11 میلیگرم در لیتر باعث کاهش سمیت نمونه ها از 5
درحالی که استفاده از کربن فعال به تنهایی از غلظت 11 تا 61 میلی گرم در لیتر باعث کاهش 3 برابری سمیت
نمونه ها شد. استفاده از کربن فعال و ازن به طور هم زمان و با غلظت های کمتر از کاربرد آن ها به تنهایی باعث
کاهش حدود 5 برابر در سمیت نمونه ها و گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 ] [ 20:34 ] [ liafilter ] [ بازديد : 11 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر کربن در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کربن در کشور از محصولات شرکت استفاده کنید

با توجه به مقاومت کم
هیدرودینامیکی این نوع از کربن ها، آن ها را می تو ان به عنوان
پارچه هاي نازك در حل مشکل جریان شدید گازها استفاده کر د که
ها و ACF براي کنترل آلودگی گازها بسیار مفید است . توسعه
وابسته است به (CF) پارچه هاي کربنی فعال بسیار به الیاف کربنی 2
ها استفاده می شود با مواد ACF همین دلیل موادي که در تهیه
ها یکسان می باشد. در سال 1966 میلادي اولین CF تشکیل دهنده
ها، پارچه هاي ویسکوز بودند CF و ACF مواد متشکله است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ دو شنبه 3 ارديبهشت 1397 ] [ 1:13 ] [ liafilter ] [ بازديد : 29 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر پارچه نبافته


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر پارچه نبافته از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

تولید پلی استر در سال 1221 ، حدود 92,92 میلیون تن بود که 12 درصد از تولید جهانی الیاف را به خود
اختصاص می داد که در این میان تولید الیاف استیپل پلی استر با رشد 9,9 درصدی نسب به سال گذشته به
29,3 میلیون تن و تولید نخهای فیلامنتی پلی استر (PFY) با 1,3 درصد افزایش به 16,9 میلیون تن رسید.
پیش بینی می شود که در سال 1229 تا 1221 تولید الیاف پلی استر با رشد 6 تا 3 درصدی روبرو گردد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

[ پنج شنبه 30 فروردين 1397 ] [ 23:38 ] [ liafilter ] [ بازديد : 15 ] [ نظرات () ]
صفحات وب