خرید نمد زهکشی در متراژ بالا
خرید نمد زهکشی در متراژ بالا


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید نمد زهکشی در متراژ بالا از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده نمایید که از بهترین کیفیت و قیمت برخوردار است

نفت خام يك منبع بسيار مهم در تامين انرژي و مواد شيميايي پايه ميباشد كه نقش بسيار مهمي در پيشبرداقتصاد كشورها ايفا مينمايد رخدادهايي كه به هنگام جابجايي و حملونقل نفتهاي خام بوقوع ميپيوندد باعث مشكل آلودگي در آبهاي بزرگ ميشود. قسمت اعظم نشت نفت از تانكرهاي حاوي سوخت، عمليات حفاري در اقيانوسها، شكستن لولههاي نفتي و كليه اتفاقاتي كه در حين عمليات تصفيه نفت بوقوع ميپيوندد به طور جدي و موثري بر اكولوژي محيطزيست طبيعي اقيانوسها تاثيرگذار ميباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: خرید نمد , ,
[ دو شنبه 20 فروردين 1397 ] [ 1:20 ] [ liafilter ] [ بازديد : 191 ] [ نظرات () ]
مقاومت حلقوی لوله فیلتر زهکش


مقاومت حلقوی لوله فیلتر زهکش: در اين آزمون به بررسی مقاومت لوله  فیلتر زهکش زير بار خارجی و دو پهن شدن لوله بررسی می گردد. 200 ميلی متر را بين دو صفحه موازی قرار دهيد . ± آزمونه ای از لوله به طول 5 قطر خارجی لوله ) بايد معادل يک نيوتن بر × نيروی اعمال شده بر سطح تصوير شده آزمونه ( طول آزمونه 23 درجه سلسيوس و مدت 21 روز قرار ± سانتی متر مربع باشد. نمونه بايد تحت بار محاسبه شده در دمای 2 گيرد و پس از آن، تغيير قطر خارجی لوله (دو پهن شدن) تحت بار اندازه گيری شده و درصد تغيير شكل نسبت به قطر اوليه محاسبه شود. لازم است آزمون را بر روی دو آزمونه انجام دهيد .

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 12 بهمن 1393 ] [ 1:18 ] [ liafilter ] [ بازديد : 536 ] [ نظرات () ]
آزمون لوله فیلتر زهکشی


آزمون سقوط وزنه فیلتر زهکشی: هدف از اين آزمون بررسی مقاومت لوله در برابر ضربه های وارد شده در حين كارگذاری لوله است. برای اين 200 ميلی متر كه به مدت حداقل ± آزمايش وزنه 800 گرمی از ارتفاع يک متری برروي لولهای به طول 5 0 درجه سلسيوس نگهداری شده رها شود. فاصله زمانی خروج نمونه از سرد كن تا ± يك ساعت در دمای 1 زمان آزمايش نبايد از 10 ثانيه فراتر رود. از بين هر 20 نمونه گرفته شده يک نمونه فقط می تواند شكسته شود. نمونه ای شكسته شده محسوب می شود كه كل طول نمونه شكاف برداشته باشد يا كاملا خرد شود. اگر بيش از يک نمونه شكسته شد آزمون برروی 40 نمونه اضافی انجام و حداكثر شكستگی نبايد از سه نمونه تجاوز نمايد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 12 بهمن 1393 ] [ 1:11 ] [ liafilter ] [ بازديد : 535 ] [ نظرات () ]
صادرات انواع فیلترهای زهکشی


شرکت لیا فیلتر صادرات انواع فیلترهای زهکشی را در ایران بر عهده دارد. به لحاظ جلوگیری از تخریب و فرسایش بستر خاکی کانالهایی که بدنه آنها در خاکهای مسأله دار احداث می شود، و نباید توسط آب نشتی از کانال به حالت اشباع درآیند، احداث فی لتر یک ضرورت است . تخلیه فیلتر زیر پوشش کانالها به ترتیب اولویت باید به صورت ثقلی آزاد یا ثقلی با دریچه های یکطرفه به داخل کانال و در شرایط عدم وجود امکان تخلیه ثقلی، به وسیله پمپاژ انجام شود . چون پمپاژ آب فیلتر زیرپوشش کانال در زمان بهره برداری ممکن است به درستی انجام نشود، این راه حل بیشتر برای زمان اجرا قابل توصیه است و برای زمان بهره برداری باید حتی الامکان از پمپاژ اجتناب نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ جمعه 1 بهمن 1393 ] [ 2:5 ] [ liafilter ] [ بازديد : 537 ] [ نظرات () ]
فروش فیلتر زهکشی برای آب


شرکت صنعت ساغر صافی لیا فروش انواع فیلتر زهکشی برای پروژه های آبیاری را بر عهده دارد.شرایط خاص اجرائی و حساسیت کانالهای بزرگ ایجاب می کند برای تخلیه آب 1 متر چه در خاکریزی و چه در خاکبرداری و برای کانالهایی که / نشتی از کانالهای با عمق آب بیش از 5 در خاکبرداری عمیق در خاکهای سنگین قرار دارن د و کف و بدنه آنها در معرض زیر فشار ناشی از وجود آب زیرزمینی است، فیلتر پیش بینی گردد.این فیلتر می توانید یک فیلتر زهکش باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ جمعه 1 بهمن 1393 ] [ 2:1 ] [ liafilter ] [ بازديد : 610 ] [ نظرات () ]
فیلتر زهکشی برای آبیاری قطره ای


شرکت صنعت ساغر صافی لیا فیلتر زهکشی برای آبیاری قطره ای همراه دارد.لوله زهكش و افزودنيهايي PVC لولههاي زهكش امروزي، كنگره دار و مشبك از جنس مواد پليمري است كه بر پايه شامل پايداركنندههاي حرارتي، روان كنندهها، پركننده، رنگ، پارالوئيد و ساير مواد افزودني توليد ميشود. استفاده از مواد گوناگون به دليل اين است كه، جهت توليد ماده خميري در اكسترودر نياز است دماي نسبت به دماي فوق، تا 180 درجه سانتيگراد بالا رود.برای دور این لوله ها فیلترزهکش استفاده می گردد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ یک شنبه 19 دی 1393 ] [ 1:9 ] [ liafilter ] [ بازديد : 645 ] [ نظرات () ]
کاربرد فیلتر زهکش در منسوجات


 

کاربرد فیلتر زهکش در منسوجات را در ژئوتکستال هاذ بیابید.

ژئوسنتتيک ها منسوجات و پوشش هاي ساخته شده از الياف توليد شده از مشتقات نفتي هستند که خاصيت اصلي آنها، فساد ناپذيري در مقابل عوامل درون خاک است. از ژئوسنتتيک ها به عنوان جداکننده، فيلتر، زهکش، مسلح کننده و حفاظت کننده استفاده مي شود و به اشکال بسيار متنوع تقسيم مي گردد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 23 آذر 1393 ] [ 23:55 ] [ liafilter ] [ بازديد : 665 ] [ نظرات () ]
تعیین ضخامت فیلتر زهکشی


در این بخش راهکاری برای تعیین ضخامت فیلتر زهکش پیشنهاد می گردد.جهت تعيين ميانگين ضخامت متوسط، روش ديگری نيز وجود داردكه بدين شرح است: محيط خارجی لوله يا 0/ مستقيماً قطر خارجی لوله پوشش دار در فواصل مساوی قطعه آزمايشی، توسط نوار انداز ه گيری با دقت 1 ميلی متر، چهار مرتبه اندازه گيری می گردد. پوشش را به آرامی و با دقت برداشته و جهت تعيين جرم كنار گذاشته می شود. اين عمل جهت تعيين محيط بيرونی يا قطر خارجی لوله تكرار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ پنج شنبه 4 آذر 1393 ] [ 1:30 ] [ liafilter ] [ بازديد : 689 ] [ نظرات () ]
فروش فیلتر زهکشی در کشور


یکی از فیلترهای پر کاربرد در صنعت زهکشی،فیلتر زهکش می باشد که برای فروش عرضه می گردد.ومنظور از حداقل ضخامت،كوچكترين فاصله ای است كه از فرو رفتن سوزن در پوشش بدست مي آيد. برای تعيين ضخامت ميانگين پوشش، قطر لوله دارای پوشش و بدون پوشش توسط متر با اعمال فشار معينی اندازه گيری مي شود و اختلاف اين دو عدد، ميانگين ضخامت پوشش را مشخص می كند. حداقل ضخامت 0.3 ميلی متر می باشد. 

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ پنج شنبه 4 آذر 1393 ] [ 1:22 ] [ liafilter ] [ بازديد : 664 ] [ نظرات () ]
قیمت فیلتر صنعتی زهکشی


شرکت لیا فیلتر برای ارسال لیست قیمت های فیلترهای صنعتی از قبیل: زهکشی، کیسه ای، توری دار، پیش فیلتر و انواع دیگر فیلترها اقدام به ارسال می کند. فیلترهایی که در صنایع مختلف تولید و عرضه می شود با توجه به نیازی که دارندمورد بررسی قرار می گیرند . اگر برای خرید فیلتر در سایت های معتبر و از طریق اینترنتی با دنبال خرید فیلتر هستید به شما پیشنهاد می کنیم که از محصولات شرکت لیا فیلتر خریداری نمایید. در صورت تمایل ارسال نمونه رایگان نیز برای شما وجود دارد که در صورت تایید به صورت انبوه با قیمت مناسب خریداری کنید. 

برای کسب اطلاعات و ثبت سفارش و سایر موارد به بخش تماس با ما مراجعه و یا با شماره های درج شده در بالای صفحه،تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر صنعتی ,
[ پنج شنبه 6 اسفند 1397 ] [ 1:42 ] [ liafilter ] [ بازديد : 839 ] [ نظرات () ]
صفحات وب