بازار فروش فیلتر گلخانه در شرکت لیا فیلتر
بازار فروش فیلتر گلخانه در شرکت لیا فیلتر


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و بازار فروش فیلتر گلخانه در شرکت لیا فیلتر از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

ازآنجایی که کربن فعال پودری جاذب بسیار مناسبی
برای ترکیبات آلی است، در بیشتر تصفیه خانه های دنیا
به صورت مقطعی و دائمی برای کنترل طعم و بو و مواد
آلی از آن استفاده می شود. اخیراً در مطالعات مختلف
درزمینه تصفیه آب ها و پساب های آلوده، استفاده از ازن
قبل از کربن فعال مشاهده می گردد که نمونه آن مطالعه
و همکاران بوده که نتایج آن نشان داد، وقتی ازن Hedtke
قبل از کربن فعال مورداستفاده قرار گیرد، میزان جذب
مواد آلی توسط کربن فعال افزایش قابل توجهی پیدا
می کند و همچنین کلر موردنیاز برای گندزدایی آب هم
کاهش یافته و درنتیجه امکان تشکیل ترکیب های جانبی
.) کلرزنی هم کمتر می شود )

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

موضوعات: , ,
برچسب ها: بازار فیلتر ,
[ سه شنبه 15 خرداد 1397 ] [ 1:5 ] [ liafilter ] [ بازديد : 151 ] [ نظرات () ]
بازار فیلتر نمدی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و بازار فیلتر نمدی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

یكی از پر مصرف ترین کفپو ها , موک تافتینگ اس .
با توجه به دمای انتقال شیشه ای پایین پلی پروپیلن (Tg ) در صورت تماس یک شی داغ جای آن روی
9
موک می ماند,هم چنین به دلیل مقاوم نوری پایین پلی پروپیلن و مقاوم نوری بالای الیاف پلی استر،این
لیف جایلاه بسیار خوبی در صنع موک و کفپو پیدا کرده اس .

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: بازار فیلتر ,
[ پنج شنبه 30 فروردين 1397 ] [ 4:9 ] [ liafilter ] [ بازديد : 102 ] [ نظرات () ]
بازار فروش نمد متراکم و نبافته


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و بازار فروش نمد متراکم و نبافته از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده نمایید.

صنعت فرش یكی از مهمترین بخشهای نساجی کشور میباشد. در گذشته از الیاف اکریلیک برای تهیه نخ فهر
استفاده می شد اما با توجه به قیم تمام شده بالای آن و مشكلات و مسائل زیس محیطهی تولیهد آن ، الیهاف
پلی استر به عنوان یک رقیب جدی و رو به رشد به سرع جایلزین الیاف اکریلیک شده و هم اکنهون فرشههای
%222 پلی استری و مخلوط اکریلیک – پلی استر تولید میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

 

موضوعات: , ,
برچسب ها: بازار فیلتر ,
[ شنبه 25 فروردين 1397 ] [ 11:2 ] [ liafilter ] [ بازديد : 158 ] [ نظرات () ]
بازار فروش فیلتر کیسه ای در تراکم های مختلف


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و بازار فروش فیلتر کیسه ای در تراکم های مختلف که مورد استفاده قرار می گیرند می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

الیاف گیاهی را می توان در پنج گروه طبق هبندی کرد: الیاف
ساقه ای )مانند رامی، جوت، کتان و کنف(، الیاف برگی )مانند
آناناس، موز و سیسال(، الیاف دانه ای )مانند پنبه و نارگیل(، علف و
الیاف نی مانند )مانند گندم، برنج و ذرت( و سایر انواع چوب و
ریشه ها

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , , ,
برچسب ها: بازار فیلتر , ,
[ جمعه 24 فروردين 1397 ] [ 13:7 ] [ liafilter ] [ بازديد : 166 ] [ نظرات () ]
بازار فروش فیلتر نمدی در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت در بازار فروش فیلتر نمدی در کشور و همچنین برای امر صادرات می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

الیاف پلی استر، نوعی الیاف مصنوعی حاصل پلیمریزاسیون تراکمی دیمتیل ترفتاالت (DMT )یا اسید ترفتالیک و اتیلن گالیلل اس . الیاف پلی استر با نامهای تجاری مختلفی همچون داکرون و تریلن و بهه رو ذوب ریسهی به بازار عرضه میشوند. تولید انبوه این الیاف از سال 2391 آغاز شد و امروزه این لیف بیشترین سهم تولید را در بین الیاف به خود اختصاص داده است . متداول ترین طبقه بندی و دسته بندی فعالی های اقتصادی مطابق اسهتانداردهای بهین المللهی کهد آیسهیک (ISIC )می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , ,
برچسب ها: بازار فیلتر , ,
[ یک شنبه 19 فروردين 1397 ] [ 2:9 ] [ liafilter ] [ بازديد : 178 ] [ نظرات () ]
بازار فروش فیلتر نمدی و فیلتر کیسه ای


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و بازار فروش فیلتر نمدی و فیلتر کیسه ای می توانید از محصولات شرکت استفاده نمایید.

شرکت دارای سه خط تولید غیر بافته شده در روش طب سوزنی با سرعت بالا، یک خط تولید سوزن فایبرگلاس شیشه ای است. این دستگاه شامل انواع تجهیزات ویژه ای از جمله خط تولید دوش صندوق فیلتر، خط تولید اتاق فیلتر می باشد. این می تواند در دمای طبیعی، درجه حرارت متوسط، درجه حرارت ثابت سوزن شکل فیلتر احساس فیلتر، تولید فایبرگلاس احساس؛ دوخت و پردازش مشخصات مختلف کیسه های با یک فیلتر، تولید سالانه 5 میلیون متر مربع است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید

موضوعات: , , , ,
برچسب ها: بازار فیلتر ,
[ یک شنبه 24 دی 1396 ] [ 23:26 ] [ liafilter ] [ بازديد : 216 ] [ نظرات () ]
بازار فیلتر کربن فعال درایران


برای کسب اطلاعات بیشتر ازقیمت انواع فیلترهای کربن فعال و بازار فروش کربن فعال در ایران با ما تماس بگیرید.

توليد كربن فعال با استفاده از دو روش فعال سازی فيزيكی و فعال سازی شيميايی امكان پذير است. هدف از فعال سازی، ايجاد يک ساختار متخلخل كربنی با سطح آزاد زياد در ماده خام است. در روش فعال سازی فيزيكی، ماده خام نخست در محيطی بدون حضور هوا كربونيزه می شود تا پايه كربنی اوليه تشكيل شود

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

[ یک شنبه 21 شهريور 1395 ] [ 1:19 ] [ liafilter ] [ بازديد : 455 ] [ نظرات () ]
بازار تولیدات داخلی فیلتر


برای کسب اطلالعات و سفارش خرید تولیدات بازار داخلی فیلترهای صنعتی با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید. متغیرهای سرعت، قطر و بستر نانو الیافی به منظور تعیین راندمان حذف و همچنین تعیین اختلاف فشار مربوط به هر مرحله به عنوان معیاری برای انتخاب نوع فیلتراسون می باشد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

موضوعات: , ,
برچسب ها: بازار فیلتر ,
[ شنبه 23 مرداد 1395 ] [ 21:23 ] [ liafilter ] [ بازديد : 492 ] [ نظرات () ]
بازار فروش انواع فیلتر و نمد مصنوعی


برای آگاهی از میزان قیمت و بازار فروش انواع فیلتر و نمد مصنوعی شرکت لیا فیلتر با تمام توان و امکانات در اختیار شما قرار می دهیم.امیدورایم که محصولات شرکت مورد قبول شما باشد. مواد پوششی مصنوعی شامل مواد مختلف پلیمری هستند. این مواد می تواند از جنس پلی آمید ، انواع پلی استر ، پلی اتیلن و پلی پروپیلن باشند. مواد پوششی از جنس پلی پروپیلن به طور وسیعی در کشورهای شمال اروپا و مناطقی که استفاده از شن و ماسه در آن مناطق گران تمام میشود، مورد استفاده قرار گرفته است. مواد مصنوعی معمولاً توسط شرکتهای تخصصی و یا کارخانه سازنده، اطراف لوله های زهکش پیچیده میشوند.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

موضوعات: , , ,
[ دو شنبه 10 مرداد 1395 ] [ 23:57 ] [ liafilter ] [ بازديد : 833 ] [ نظرات () ]
بازار عرضه انواع فیلتر در ایران


برای کسب اطلاعات به روز درباره قیمت و بازار عرضه انواع فیلتر در ایران با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید. فیلترها بر اساس سازگارى با آن PH فرآیندهاى به کار رفته در آنها نظیر دماى گاز و انتخاب مى شود. فیلترهای کارتریجى با استفاده از محیط های فیلتری چین دار استوانه ای ساخته می شوند. هنگامی که لایۀ گرد و خاک روی سطح کیسه ضخیم شد، افت فشار زیاد می شود.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164

[ چهار شنبه 23 تير 1395 ] [ 23:16 ] [ liafilter ] [ بازديد : 472 ] [ نظرات () ]
صفحات وب