اسلاید شو

شرکت صنعت لایی (لیا فیلتر)
بازار فروش و قیمت فیلتر صنعتی


برای کسب اطلاعات بیشتر از بازار فروش و قیمت فیلتر صنعتی از جمله کربن از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

برتري نشان از میزان تخلخل مطلوب و ظرفیت بالاي
جذب این کربن فعال دارد که به لحاظ کنترل دقیق شرایط فرآیندي کوره ها حاصل شده است . درصد
خاکستر نیز در محدوده مناسب قرار دارد. گفتنی است میزان خاکستر تاحد زیادي به نوع ماده اولیه بستگی
دارد. درصد خاکستر را می توان با اصلاح شرایط نگهداري مواد اولیه و غربال کردن مواد اولیه قبل از فرآیند
بهبود بخشید. رطوبت نمونه ها نیز در حد مطلوب بوده و در صورت لزوم می توان آن را با خشک کردن به
میزان کمتري نیز رساند. سختی کربن فعال تولیدي نسبت به نمونه هاي خارجی اندکی پایین تر است . این
مسئله به دلیل درصد بالاي لینگوسلولز موجود در ساختار پوست گردو است

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ یک شنبه 14 مرداد 1397 ] [ 1:22 ] [ liafilter ] [ بازديد : 11 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن از نوع گرانولی


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کربن از نوع گرانولی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

دانسیته ظاهري
دانسیته به دست آمده در این روش براي طراحی مخازنی که بسترهاي جاذب در آن ها قرار می گیرند،
به صورت ASTM D- استفاده می شود. براي تعیین دانسیته ظاهري مطابق دستورالعمل استاندارد جهانی 2854
زیر عمل گردید:
مقدار کربن فعال را با دبی یکنواخت توسط لرزشگر به استوانه مدرج 100 میلی لیتري منتقل کرده (طوري
که حداقل نصف استوانه پر شود) و سپس محتویات استوانه را وزن می کنیم.
حجمی از v ،g وزن کربن مصرفی بر حسب m ،(Kg/m دانسیته ظاهري بر مبناي خشک ( 3 d که در آن
درصد رطوبت است. mo و ml استوانه که پرشده است بر حسب

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ یک شنبه 14 مرداد 1397 ] [ 1:19 ] [ liafilter ] [ بازديد : 8 ] [ نظرات () ]
فروش تیراژی فیلتر کربن


برای اطلاع از قبمت و همچنین ابعاد دقیق برای فروش تیراژی فیلتر کربن با بخش تحویل سفارشات شرکت تماس حاصل  نمایید.

ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی و جذبی کربن فعال عواملی تعیین کننده در کارایی آن در جذب ترکیبات
اندازه حفرات ، دانسیته ،(BET) مورد نظر است. مهم ترین این ویژگی ها عبارتند از مساحت ویژه
درصد خاکستر ، مقدار رطوبت  و عدد یدي . شرایط عملیاتی فرآیند تولید و جنس ،pH ، ظاهري ، سختی 
ماده اولیه اصلی ترین عوامل تعیین کننده این ویژگی ها در کربن فعال هستند

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

 

[ جمعه 12 مرداد 1397 ] [ 18:41 ] [ liafilter ] [ بازديد : 8 ] [ نظرات () ]
صادرات فیلتر کربن اکتیوشده


برای اطلاع از نوع و نحوه صادرات فیلتر کربن اکتیوشده از محصولاتی که از شرکت لیا فیلتر است می توان استفاده نمود

این مواد فعال
ساز شیمیایی نسبت به عوامل فعال ساز فیزیکی گران تر بوده و در عین حال خورنده نیز هستند . همچنین
حجم تولید کربن فعال به روش شیمیایی بسیار کم تر بوده و قابل مقایسه با روش فیزیکی نیست. محصولات
فعال سازي شیمیایی عمدتا پودري هستند و دانسیته کمی دارند در حالی که فرآورده فعال سازي فیزیکی
گرانولی بوده و اندازه هاي مختلف کربن فعال با آسیاب و غربال کردن قابل دستیابی است . از طرفی حذف
عامل فعال ساز از محصول فعال سازي شیمیایی هزینه بر است

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ جمعه 12 مرداد 1397 ] [ 18:39 ] [ liafilter ] [ بازديد : 4 ] [ نظرات () ]
صفحات وب