شرکت تولیدی و صنعتی صنعت لایی صافی لیا(لیا فیلتر)
خرید فیلتر کربن در ابعاد مختلف


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر کربن در ابعاد مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

ازآنجایی که کربن فعال پودری جاذب بسیار مناسبی
برای ترکیبات آلی است، در بیشتر تصفیه خانه های دنیا
به صورت مقطعی و دائمی برای کنترل طعم و بو و مواد
آلی از آن استفاده می شود. اخیراً در مطالعات مختلف
درزمینه تصفیه آب ها و پساب های آلوده، استفاده از ازن
قبل از کربن فعال مشاهده می گردد که نمونه آن مطالعه
و همکاران بوده که نتایج آن نشان داد، وقتی ازن Hedtke
قبل از کربن فعال مورداستفاده قرار گیرد، میزان جذب
مواد آلی توسط کربن فعال افزایش قابل توجهی پیدا
می کند و همچنین کلر موردنیاز برای گندزدایی آب هم
کاهش یافته و درنتیجه امکان تشکیل ترکیب های جانبی
.) کلرزنی هم کمتر می شود

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ یک شنبه 30 ارديبهشت 1397 ] [ 1:43 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
خرید فیلتر کربن جهت تهویه هوا


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و خرید فیلتر کربن جهت تهویه هوا در محیط مسکونی و صنعتی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

هدف اصلي از اين تحقيق مقايسه سينتيک و ايزوترم جذب
جاذبهاي کربن فعال، خاک اره، پوسته فندق و بادام در حذف فلز
1 US. Environmental Protection Agency 2 Hazelnuts Shell (SH) 3 Almond Shell (AH) 4 Activated Carbon (AC) 5 Sawdust (SD)
نيکل از محيط آبي بود. همچنين در اين تحقيق علاوه بر مطالعه
تأثير غلظت اوليه محلول بر زمان تعادل جذب، رابطه "زمان تعادل
حداکثر" با "ظرفيت جاذب" نيز مورد مطالعه قرار گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 ] [ 22:33 ] [ liafilter ] [ بازديد : 1 ] [ نظرات () ]
تولید فیلتر های صنعتی در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از میزان و انواع تولیدات  فیلتر های صنعتی در کشور می توانید در خواست نمونه مورد نظر نمایید و با بخش فنی شرکت در تماس باشید.

مطالعات
نشان مي دهد که گروههاي کربوکسيل در سطح جاذب پوسته فندق و
بادام باعث جذب نيکل از محيط آبي مي شوند [ ۱۳ و ۱۴ ]. همچنين
نتايج مطالعات حذف کروم و مس توسط پوسته فندق، نيکل و
سرب توسط جاذب پوسته بادام و فندق، مس و روي توسط کربن
فعال ٤ شده از پوسته گردو، فندق و بادام و کادميم توسط خاک اره،
نيکل توسط کربن پوسته بادام و کادميم توسط کربن پوسته فندق و
بادام، نشان مي دهد که پوسته فندق و بادام و خاک اره ٥ از قابليت
.[۲۱- مناسبي در جذب فلزات سنگين برخوردار هستند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 ] [ 22:30 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
شرکت تولیدی فیلتر کربن اکتیو


برای کسب اطلاعات بیشتر از انواع فیلتر های شرکت تولیدی  لیا فیلتر که در زیمنه انواع فیلترهای صنعتی از جمله فیلتر کربن اکتیو به صورت پارچه ای و صفحه ای و استوانه ای فعالیت دار می توانید با ما در تماس باشید.

در سالهاي اخيرضايعات کشاورزي به عنوان يکي از منابع غني
تأمين جاذبهاي ارزان قيمت، به منظور حذف فلزات سنگين از
پساب مورد توجه قرار گرفته است [ ۱۰ ]. خاک اره يکي از
ارزان ترين و فراوان ترين جاذبها است که توانايي جذب فلزات
سنگين از آب و پساب را دارد. کاتيون هاي فلزي به گروههاي
(OH ) و هيدروکسيل (COOH ) عاملي خاک اره مانند کربوکسيل
آزاد مي گردد [ ۱۱ ]. پوسته فندق ٢ و بادام ٣ داراي H+ مي چسبند و
گروههاي قطبي آلدهيد، کتون (ترکيبي مرکب از الکل و استون)،
اسيد، تانن، ليگنين و ديگر ترکيبات فنوليک است که اين گروهها در
اين جاذبها مي توانند رد و بدل کننده کاتيون ها باشند

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 ] [ 22:27 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
صفحات وب