اسلاید شو

شرکت صنعت لایی (لیا فیلتر)
فیلتر کربن اکتیو برای بوگیری


برای اطلاع از قیمت  فیلتر کربن اکتیو برای امر بوگیری از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

عمده کاربردهاي کربن فعال در صنایع پالایش گاز را
می توان به حذف ترکیبات خطرناك گوگرددار و نیتروژن دار از گازهاي خروجی از واحدهاي مختلف
پالایشگاهی مرتبط دانست. کربن فعال مورد استفاده در یک فرآیند گازي مانند سیکل معروف آمین معمولا
از نوع گرانولی است که امکان دارد با روش هاي فیزیکی یا شیمیایی متداول بهبود داده شده باشد. گاز ترش
نیز معمولاً داراي ترکیبات سمی گوگرددار مانند سولفید هیدروژن، دي سولفید کربن و دي اکسیدگوگرد
است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ جمعه 12 مرداد 1397 ] [ 18:35 ] [ liafilter ] [ بازديد : 2 ] [ نظرات () ]
فروش کربن اکتیو شده


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و همچنین نحوه فروش کربن اکتیو شده برای مصارف مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

کربن فعال جاذبی کارآمد براي اهداف گوناگون صنعتی است. توانـایی بـالاي ایـن مـاده ارزشـمند در جـذب سطحی به دلیل سطح ویژه بالا، ساختار متخلخل توسعه یافته و فعالیـت بـالاي سـطح (انـرژي سـطحی ) آن است. کربن فعال به عنوان جاذب در صنایع مختلف براي اهداف گونـاگونی نظیـر خـالص سـازي، گنـدزدایی، رنگزدایی، جداسازي، تغلیظ و... استفاده میشود. از میان صـنایع و واحـدهاي صـنعتی کـه کـربن فعـال در فرآیند آنها کاربرد دارد میتـوان بـه صـنایع غـ ذایی و دارویـی، نفـت ، گـاز و پتروشـیمی، انـرژي هسـته اي، خودروسازي، رنگ و رزین، داروسازي، تصفیه آب آشامیدنی و پسابهاي صنعتی و همچنین تصفیه گـاز هـاي خروجی از دودکش واحدهاي صنعتی اشاره کرد

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

برچسب ها: کربن اکتیو ,
[ جمعه 12 مرداد 1397 ] [ 18:32 ] [ liafilter ] [ بازديد : 4 ] [ نظرات () ]
فروش فیلتر های کربنی پودری و گرانولی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش فیلتر های کربنی پودری و گرانولی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

اولا مهم است که به یاد داشته باشیم که کربن فعال میتواند در آن استفاده شود
اشکال مختلف، اساسا به صورت پودری یا دانه ای است. GAC (گرانول فعال شده است
کربن) در درمان آب آشامیدنی با نصب آن در بستر ثابت استفاده می شود
جاذب آب از طریق جاذب حاوی کربن فعال منتقل می شود
که جذب ترکیبات آلی، تصفیه آب، در حالی که PAC (پودر
کربن فعال) به طور کاملا متفاوت استفاده می شود. این آب به مخلوط اضافه شده است
و سپس در مرحله تصفیه یا مرحله تصفیه حذف می شود. هدف از این
آزمايش اين است که تعيين دستيابي سريع ميکروپولولنت ها در
ستون کربن فعال بنابراین تصمیم استفاده از GAC به جای PAC است

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ دو شنبه 8 مرداد 1397 ] [ 1:33 ] [ liafilter ] [ بازديد : 14 ] [ نظرات () ]
فروش فیلتر کربن اکتیو و کربن


جهت اطلاع از قیمت فروش فیلتر کربن اکتیو و کربن از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

با استفاده از کربن فعال برای حذف
مخلوط میکرو موثر است. این نظریه می گوید جذب آلی
مولکول با افزایش وزن مولکولی و کاهش حلالیت افزایش می یابد
و قطبیت. این به این معنی است که ترکیبات با وزن مولکولی با کم
حلالیت مانند اکثر آفت کش ها به خوبی جذب می شود، بنابراین اولین ایده بسیار است
تعدیل شده.

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ دو شنبه 8 مرداد 1397 ] [ 1:30 ] [ liafilter ] [ بازديد : 10 ] [ نظرات () ]
صفحات وب