شرکت تولیدی و صنعتی صنعت لایی صافی لیا(لیا فیلتر)
فروش فیلتر های کربن اکتیو


جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و نحوه سفارش گذاری و فروش فیلتر های کربن اکتیو در ابعاد سفارشی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

روشهاي مختلفي براي حذف فلزات سنگين از پساب وجود دارد،
ولي در سالهاي اخير روش جذب سطحي از طريق کاربرد مواد زائد
کشاورزي مورد توجه کليه محققان و مهندس ان صنعت آب قرار
۳]. فلز نيکل که سهم بسزايي در آلودگي آبهاي - گرفته است[ ۱
۰ ميلي گرم در / ۰ تا ۲ / سطحي دارد، در غلظتهاي پايين يعني ۱۳
ليتر، باعث بروز مشکلات فراواني از جمله مشکلات تنفسي،
افزايش حساسيت هاي پوستي، افزايش بروز ناهنجاري و سقط
جنين در انسان و حيوانات مي شود

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 ] [ 22:23 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
فیلتر کربن اکتیو گرانولی


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر کربن اکتیو گرانولی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده کنید.

اندازه گیري درصد رطوبت
مقدار مشخصی کربن فعال را به ASTM D- براي اندازه گیري رطوبت بر اساس دستورالعمل استاندارد 2867
طور دقیق وزن کرده و در ظرفی با وزن مشخص می ریزیم. سپس نمونه را به مدت 3 ساعت در دماي 120
درجه سانتی گراد درون آون قرار می دهیم. 

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:16 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
فیلتر گرانولی تصفیه هوا


جهت کسب اطلاعات بیشتر از خرید فیلتر گرانولی تصفیه هوا در ابعاد فضای شما می توانید با بخش فنی شرکت در تماس باشید

اندازه گیري درصد خاکستر
مراحل زیر طی گردید: ASTM D- براي تعیین درصد خاکستر براساس دستورالعمل استاندارد 2866
1. ابتدا مقدار مشخصی از کربن فعال مورد نظر وزن شده و داخل ظرفی نسوز که وزن آن معین است قرار
گرفت.
2. ظرف به مدت 3 ساعت در کوره اي آزمایشگاهی با درجه حرارت 700 تا 900 درجه سانتی گراد قرار
گرفت.
3. نمونه را از کوره خارج نموده و صبر می کنیم تا با محیط هم دما شود و در نهایت آن را وزن می کنیم.
با استفاده از رابطه 2 میزان خاکستر محاسبه
می شود:
(2)
وزن نمونه به همراه خاکستر است. D وزن ظرف به همراه نمونه اولیه و C ،( وزن ظرف (گرم B که در آن

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:14 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
قیمت خرید فیلتر کربن در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر کربن در کشور از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

تست تعیین سختی
مقاومت مکانیکی کربن فعال با تعیین درصد ساییدگی مرطوب نمونه ها تعیین گردید . در این آزمایش از
10 استفاده می شود. ابتدا یک گرم از نمونه در مجاورت 100 - نمونه هاي کربنی با اندازه مش استاندارد 30
0 مولار اسید استیک) قرار می گیرد و به مدت / 0 مولار استات سدیم و 03 / میلی لیتر محلول بافر استات ( 07
یک شبانه روز در دماي محیط با سرعت 500 دور بر دقیقه هم زده می شود. پس از این زمان نمونه ها بر
روي الک استاندارد با مش 50 قرار گرفته و با 250 میلی لیتر آب دوبار تقطیر شسته می شوند .کربن باقی
100 خشک می گردد. درصد ساییدگی از رابطه 1 محاسبه ˚C مانده بر روي الک به مدت 2 ساعت در دماي
می شود:
Atribution % = (1)

برچسب ها: فیلتر کربن ,
[ دو شنبه 24 ارديبهشت 1397 ] [ 1:12 ] [ liafilter ] [ بازديد : 0 ] [ نظرات () ]
صفحات وب