پاک کردن فیلتر کیسه ای
پاک کردن فیلتر کیسه ای


پاک کردن فیلتر کیسه ای شامل مجموعه اقدامات غباررویی  انجام شده برروی فیلتر کیسه ای  سبب بهبود راندمان متوسط در عملکرد غبارگیری فیلترهای کیسه ای کارخانه می گردد. این موضوع براي دو نمونه از این فیلترها با اندازه گیری میزان غبار خروجی از دودکش برای چندین نوبت مورد ارزیابی قرار گرفته است بعد  از راندمان غبارگیری یک فیلتر    کیسه ای برای دوره زمانی خاص می باشد و عوامل مهم دیگری همچون زمان آماده به کار بودن فیلتر، هزینه تعویض قطعات و کیسه ها در بخش های قبلی ذکر گردید.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164[ یک شنبه 11 دی 1395 ] [ 23:57 ] [ liafilter ] [ بازديد : 416 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط