فیلتر کربن فعال در پساب ها
فیلتر کربن فعال در پساب ها


در این بخش به بررسی نقش فیلتر کربن فعال در پساب های صنعتی اشاره داشت. عملکرد دستگاه پايلوت با اندازه گيری رنگ به حدود ۹۰ درصد و کاهش رنگ به ۸۸ درصد رسيد  اين تفاوت در COD کاهش GAC ولی درراکتور دارا ی زما ن های کوتاه تر بسيار متفاوت بوده و نقش فرايند کربن زيستي به طور كامل مشخص می شو د. به اين ترتيب مشخص شد که فرايند کربن زيستی می تواند کمک مؤثری در حذف آلايند ه ها و رنگ پسا بهای نساجی بنمايد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید[ دو شنبه 25 بهمن 1397 ] [ 4:16 ] [ liafilter ] [ بازديد : 512 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط