طراحی و تولید فیلتر کیسه ای
طراحی و تولید فیلتر کیسه ای


 

جهت اطلاع از نحوه طراحی و تولید فیلتر کیسه ای با بخش فنی شرکت مشاوره در خواست نمایید.

هرطور کلی سازندگانی که از روشهای تمیزسازی لرزاندن یا جت پالس در وضعیت (line-on (استفاده مینمایند. اگر عدد velocity Can را درطراحیهای خود در نظر بگیرند، تالش مینمایند که عدد فوق نزدیک به عدد 1 و حتی پائینتر از عدد 1 باشد. کاربرد یا عدم کاربرد این عدد در طراحیها و باال و پائینتر بودن آن از عدد 1 هرگز نمیتواند بهعنوان یک معیار و مالک برای رد یا تائید روش صحیح طراحی یک شرکت مطرح باشد. بهطور مثال یک شرکت معتبر و مطرح اتریشی عنوان مینماید عدد velocity Can معیار و ملاک طراحیهای آن شرکت نیست و ممکن است در زمان کار بگ هاووس عدد فوق در محدوده 5/1 تا s/m 6/1 قرار داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید[ یک شنبه 15 اسفند 1397 ] [ 2:21 ] [ liafilter ] [ بازديد : 521 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط