طراحی و تولید فیلتر کیسه ای
طراحی و تولید فیلتر کیسه ای


 

جهت اطلاع از نحوه طراحی و تولید فیلتر کیسه ای با بخش فنی شرکت مشاوره در خواست نمایید.

هرطور کلی سازندگانی که از روشهای تمیزسازی لرزاندن یا جت پالس در وضعیت (line-on (استفاده مینمایند. اگر عدد velocity Can را درطراحیهای خود در نظر بگیرند، تالش مینمایند که عدد فوق نزدیک به عدد 1 و حتی پائینتر از عدد 1 باشد. کاربرد یا عدم کاربرد این عدد در طراحیها و باال و پائینتر بودن آن از عدد 1 هرگز نمیتواند بهعنوان یک معیار و مالک برای رد یا تائید روش صحیح طراحی یک شرکت مطرح باشد. بهطور مثال یک شرکت معتبر و مطرح اتریشی عنوان مینماید عدد velocity Can معیار و ملاک طراحیهای آن شرکت نیست و ممکن است در زمان کار بگ هاووس عدد فوق در محدوده 5/1 تا s/m 6/1 قرار داشته باشد.

جهت ارتباط با بخش پشتیبانی و فروش ،می توانید با ما تماس بگیرید.

fax:02833162137 mail:teransilvania@ymail.com دفتر مرکزی:02833686164موضوعات: , , ,
[ یک شنبه 15 اسفند 1395 ] [ 2:21 ] [ liafilter ] [ بازديد : 430 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط