فرایند تولید و خرید بگ فیلتر
فرایند تولید و خرید بگ فیلتر


 

جهت اطلاع از فرایند تولید و خرید انواع بگ فیلترها با شرکت لیا فیلتر در تماس باشید.

 

فرآیند ریخته گری از جمله منابع مهم تولید و انتشار آالینده های هوا به خصوص ذرات معلق و اکسیدهای فلزی میباشد . صنایع ریختهگری با مقیاس کوچک و بزرگ از جمله صنایع موجود در اطراف شهرها و شهرکهای صنعتی میباشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی انواع آالیندهها ، غلظت آنها و ارزیابی کارایی سیستم بگ فیلتر در حذف گازهای آالینده از خروجی دودکشها در یک واحد ریختهگری سنتی صورت گرفته است. بررسی حاضر نشان میدهد که سیستم کاهش آالیندههای هوا یعنی بگ فیلتر برای کاهش غلظت مواد معلق در خروجی دستگاه شات بالست و کورههای القایی نسبتاً موفق عمل کرده ولی قادر به کاهش سایر آالیندهها مثل NOx ها، SOx ها و هیدروکربنها نیست . دود خروجی کورههای القایی در هنگام شارژ به شدت به منواکسید کربن و هیدروکربنها آلوده است؛ به عالوه حجم قابل مالحظهای از دود هنگام شارژ از بگ فیلتر فرار کرده که عامل اصلی آلودگی هوای داخل واحد صنعتی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نماییدموضوعات: بگ فیلتر , ,
برچسب ها: خرید بگ فیلتر ,
[ سه شنبه 17 اسفند 1397 ] [ 1:53 ] [ liafilter ] [ بازديد : 552 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط