خرید فیلتر پلی استر کیسه ای
خرید فیلتر پلی استر کیسه ای


 

برای خرید انواع فیلتر های پلی استر کیسه ای در ابعاد در خواستی و تراکم مورد نیاز با بخش فنی شرکت تماس بکیرید.

الیافی که در صنعت نساجی در قسمت ریسندگی پنب های مورد مصرف قرار م یگیرد؛ طبیعتاً م یبایست حداقل خصوصیاتی مشابه الیاف پنبه را دارا باشند. ریسندگی پنب های که در دست هبندی ریسندگی الیاف کوتاه محسوب م یشود توانایی تولید نخ صد درصد پنب ها ی، نخ مخلوط پنبه پل یاست ر، پنبه ویسکو ز، نخ مخلوط پل یاستر ویسکوز و ه مچنین صد درصد ویسکوز یا صد د رصد پل یاستر را دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نماییدموضوعات: , , ,
[ یک شنبه 29 اسفند 1392 ] [ 2:45 ] [ liafilter ] [ بازديد : 603 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط