قیمت فیلتر ذغالی اکواریوم
قیمت فیلتر ذغالی اکواریوم


با توجه به اینکه کربن فعال در زمینه های مختلف کاربرد گسترده ای دار می توان برای  فیلتراسیون اکواریوم نیز از فیلتر ذغالی استفاده نمود که دارای قیمت مناسبی است.

 

استفاده از جاذبهاي كربني براي حذف آلودگيهاي مختلف رو به افزايش است. زغال زيستي مواد متخلخل غني از كربن، ارزان قيمت و
دوستدار محيط زيست است كه از پيروليز زيستتوده توليد ميشود. در اين مطالعه، پتانسيل زغال زيستي تهيه شده از شلتوك برنج در
۶۰۰ ،(RHB4) ۱۵ و ۲۵ دسيزيمنس بر متر مورد ارزيابي قرار گرفت. تأثير دماهاي پيروليز ۴۰۰ ، شوريزدايي آب آبياري با شوريهاي ۵
بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي و قدرت شوريزدايي آنها بررسي شد. نتايج نشان داد که (RHB و ۸۰۰ درجه سلسيوس ( 8 (RHB6)
۳۰۱ ميليگرم بر گرم كارآمدترين جاذب / با ظرفيت شوريزدايي ۱ RHB دماي پيروليز تأثير معنيداري بر خصوصيات جاذب دارد. زغال 6
۰ سانتي متر / در شوريزدايي نسبت به دو جاذب ديگر بود. اين جاذب بيشترين سطح ويژه ( ۲۱۱ مترمربع بر گرم) و حجم تخلخل ( ۱۱۴
مكعب بر گرم) را داشت. نتايج اين مطالعه چشم اندازي جديد به مديريت پسماندهاي كشاورزي و كاهش هزينههاي آبياري ميباشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نمایدموضوعات: , ,
برچسب ها: فیلتر ذغالی ,
[ چهار شنبه 25 بهمن 1396 ] [ 9:44 ] [ liafilter ] [ بازديد : 239 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط