کارخانه تولیدی فیلتر نمدی
کارخانه تولیدی فیلتر نمدی


جهت کسب اطلاعات فنی و همچینی اطلاعات تماس با کارخانه تولیدی فیلتر نمدی که در تراکم های مختلف دار را می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

امروزه به علت بروز مشکالت زیستمحیطی و کمبود منابع نفتی، الیاف گیاهی در بسیاری از کاربردهای صنعتی، به ویژه تقویت کامپوزیتها، مورد توجه قرار گرفتهاند. این دسته از الیاف را بهواسطه دارا بودن خواصی نظیر سبکي، قیمت کم، سازگاری خوب با محیط زیست، تجدیدپذیری و زیستتخریبپذیری بهعنوان جایگزین الیاف معدنی و شیشه در ساختارهای کامپوزیتی سبک میتوان استفاده كرد. در سالهای اخیر، پژوهشهايي درباره الیاف نخل خرما با کاربرد تقویتکنندگی در کامپوزیتهای پلیمری ً گرمانرم و گرماسخت انجام شده است. این الیاف معموال در هرسهای سالیانه درخت به شکل ضایعات دور ریخته میشوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نمایدموضوعات: , , , ,
[ پنج شنبه 16 فروردين 1397 ] [ 1:41 ] [ liafilter ] [ بازديد : 240 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط