بازار فروش فیلتر نمدی در کشور
بازار فروش فیلتر نمدی در کشور


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت در بازار فروش فیلتر نمدی در کشور و همچنین برای امر صادرات می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

الیاف پلی استر، نوعی الیاف مصنوعی حاصل پلیمریزاسیون تراکمی دیمتیل ترفتاالت (DMT )یا اسید ترفتالیک و اتیلن گالیلل اس . الیاف پلی استر با نامهای تجاری مختلفی همچون داکرون و تریلن و بهه رو ذوب ریسهی به بازار عرضه میشوند. تولید انبوه این الیاف از سال 2391 آغاز شد و امروزه این لیف بیشترین سهم تولید را در بین الیاف به خود اختصاص داده است . متداول ترین طبقه بندی و دسته بندی فعالی های اقتصادی مطابق اسهتانداردهای بهین المللهی کهد آیسهیک (ISIC )می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نمایدموضوعات: , ,
برچسب ها: بازار فیلتر , ,
[ یک شنبه 19 فروردين 1397 ] [ 2:9 ] [ liafilter ] [ بازديد : 168 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط