فیلتر پارچه کربنی در تراکم های مختلف
فیلتر پارچه کربنی در تراکم های مختلف


برای کسب اطلاعات فنی در رابطه با فیلتر پارچه کربنی در تراکم های مختلف برای مصارف بو گیری مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر می توانید استفاده نمایید.

کربونیزاسیون
در فرآیند کربونیزاسیون(یا گرماکافت) اجزاي غیرکربنی از قبیل هیدروژن، اکسیژن و مواد فرار به صورت گاز
از مواد اولیه خارج می شوند وکربن هاي آزاد نیز به صورت گروه ها ي منظم بلورهاي گرافیت را تشکیل
می دهند. به دلیل وجود منافذ در بین بلورها، ساختار آن ها به صورت ن امنظم است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید[ یک شنبه 26 فروردين 1397 ] [ 16:3 ] [ liafilter ] [ بازديد : 246 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط