فیلتر گرانولی جاذب بو هوا
فیلتر گرانولی جاذب بو هوا


برای خرید  فیلتر گرانولی جاذب بو هوا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

افزایش غلظت کربن فعال باعث کاهش
سمیت و کل کربن آلی نمونه ها شده است )نمودار
شماره 2( و برخلاف فرآیند ازن زنی، مشاهده
می شود که با افزایش میزان کربن فعال، کاهش
کل کربن آلی به صورت ادامه دار می باشد. جذب
هیدروکربن ها توسط کربن فعال با غلظت بالاتر
کربن فعال بیشتر بوده که امری قابل پیش بینی
می باشد و باعث کاهش سمیت و محتوی کل
کربن آلی نمونه ها به طور محسوسی شده است. )به
علت حذف کربن فعال اشباع شده با فیلتر از
نمونه(.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده تماس حاصل نماید[ یک شنبه 16 ارديبهشت 1397 ] [ 23:51 ] [ liafilter ] [ بازديد : 140 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط