فیلتر کربن گرانولی با پیش فیلتر کربنی
فیلتر کربن گرانولی با پیش فیلتر کربنی


برای خرید فیلتر کربن گرانولی با پیش فیلتر کربنی در ابعاد مختلف و مطابق با استاندار اروپایی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

موجودات آبزي از جمله ماهیها وابستگی بسیار زیادي با آب اطراف خود دارند به نحوي که هر گونه تغییري در آب، به طور مستقیم و غیرمستقیم وضعیت تغذیهاي، متابولیکی و دفعی آنها را تحت تأثیر قرار می- دهد. کیفیت آب در پرورش ماهی نقش تعیین کنندهاي ایفا میکند و تغییرات نامطلوب آن عامل اکثر بیماريهاي محیطی و بسیاري از بیماريهاي عفونی وابسته به محیط است

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید

 



[ چهار شنبه 6 تير 1397 ] [ 23:23 ] [ liafilter ] [ بازديد : 205 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط