فیلتر کربن گرانولی گلخانه
فیلتر کربن گرانولی گلخانه


برای خرید فیلتر کربن گرانولی گلخانه از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

جهت بهبود کیفیت آب از فیلتراسیون استفاده میشود که معمولترین آن فیلتراسیون شیمیایی و بیوزیستی میباشد. از جمله فیلتراسیون شیمیایی میتوان به فیلتر کربن فعال و زئولیت اشاره کرد. کربن فعال براي گرفتن مواد آلی فرار، رنگ، بو و تیرگی آب به کار میرود. فیلترهاي کربن در غلظتهاي پائین مواد آلی بسیار مؤثر عمل میکنند. کربن اغلب در کنار فیلترهاي زیستی به عنوان یک مرحلهي پالایش، جهت حذف مواد آلی غیرقابل تجزیه زیستی مورد استفاده قرار میگیرند . این فیلترها براي حذف بعضی از عناصر شیمیایی اصلی مؤثر در فیزیولوژي، مواد نیتروژنی و ترکیبات درمانی نیز به کار میرون

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید[ چهار شنبه 6 تير 1397 ] [ 23:26 ] [ liafilter ] [ بازديد : 194 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط