فروش کربن اکتیو شده
فروش کربن اکتیو شده


برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و همچنین نحوه فروش کربن اکتیو شده برای مصارف مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

کربن فعال جاذبی کارآمد براي اهداف گوناگون صنعتی است. توانـایی بـالاي ایـن مـاده ارزشـمند در جـذب سطحی به دلیل سطح ویژه بالا، ساختار متخلخل توسعه یافته و فعالیـت بـالاي سـطح (انـرژي سـطحی ) آن است. کربن فعال به عنوان جاذب در صنایع مختلف براي اهداف گونـاگونی نظیـر خـالص سـازي، گنـدزدایی، رنگزدایی، جداسازي، تغلیظ و... استفاده میشود. از میان صـنایع و واحـدهاي صـنعتی کـه کـربن فعـال در فرآیند آنها کاربرد دارد میتـوان بـه صـنایع غـ ذایی و دارویـی، نفـت ، گـاز و پتروشـیمی، انـرژي هسـته اي، خودروسازي، رنگ و رزین، داروسازي، تصفیه آب آشامیدنی و پسابهاي صنعتی و همچنین تصفیه گـاز هـاي خروجی از دودکش واحدهاي صنعتی اشاره کرد

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نماییدبرچسب ها: کربن اکتیو ,
[ جمعه 12 مرداد 1397 ] [ 18:32 ] [ liafilter ] [ بازديد : 115 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط