خرید فیلترهای کربن فعال ایرانی
خرید فیلترهای کربن فعال ایرانی


جهت کسب آگاهی از قیمت خرید فیلترهای کربن فعال ایرانی در ابعاد مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

در حال حاضر يكي از مهم ترين آلاينده هاي محيط زيست، پسابهاي صنعتي حاوي فلزات سنگين هستند. ني کل يکي از اين فلزات
سمي است که غلظت بالاي آن باعث حساسيت پوستي، بيماري هاي قلبي، انواع سرطان ها و غيره مي شود، بنابراين حذف نيکل از
پسابهاي صنعتي ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين تحقيق مقايسه سينتيک و ايزوترم جذب نيکل توسط کربن فعال، خاک اره،
۲ تا ۱۲۵ ميلي گرم در ليتر / پوسته فندق و پوسته بادام بود. براي اين کار ابتدا جاذبها تهيه شد و براي حذف نيکل از محلول با غلظتهاي ۵
نشان داد که براي جاذبهاي کربن فعال، خاک اره، پوسته فندق و پوسته بادام حداکثر مقدار pH استفاده شد. نتايج آزمايش هاي
۶ و ۷ به دست آمد. آزمايش هاي سينتيک جذب نشان داد که حداکثر زمان تعادل در غلظت ۵ ميلي گرم در ، ۶ ، ۶ pH جذب، به ترتيب در
۱۲۰ و ۱۵۰ دقيقه است. نتايج برازش ، ۷۵ ، ليتر براي جاذبهاي كربن فعال، پوسته فندق، خاك اره و پوسته بادام به ترتيب برابر ۶۰
مدل هاي سينتيک نشان داد که براي جاذبهاي پوسته فندق و خاک اره، مدل لاگرگرن و براي جاذبهاي کربن فعال و پوسته بادام مدل هو و
همکاران، در سطح ۹۵ درصد اعتماد داراي کمترين فاکتور خطا و بيشترين ضريب همبستگي است و سرعت جذب سطحي نيکل به صورت
پوسته بادام < خاك اره < پوسته فندق < كربن فعال است. مطالعه ايزوترم جذب نشان داد که با توجه به فاکتور خطا و ضريب همبستگي
براي تمامي جاذبها، به ترتيب مدل هاي ردليچ پترسون و لانگمير داده هاي ايزوترم را بهتر توصيف مي کنند. همچنين نتايج نشان داد که
حداکثر زمان تعادل تابع تواني از ظرفيت جاذب است.

برای کسب اطلاعات بیشتر از و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید.برچسب ها: خرید فیلتر ,
[ پنج شنبه 22 آذر 1397 ] [ 23:38 ] [ liafilter ] [ بازديد : 105 ] [ نظرات () ]
مطالب مرتبط